Jazykový kurz pro začátečníky

Jazykový kurz je určen všem, kteří se chtějí začít učit cizí jazyk od základu a během krátké doby se dokázat dorozumět v základních oblastech komunikace. Obsahem kurzu jsou nejběžnější konverzační témata. Probírané jsou takové gramatické jevy, které umožní co nejrychleji tvořit jednoduché věty. Osvojíte si správnou výslovnost a slovní zásobu, pomocí které budete moci vyjádřit základní potřeby, představit sebe a své blízké. Kurz je dotován 90 minutami výuky týdně a je veden zkušeným lektorem.

cíle kurzu:

- naučíte se základy výslovnosti

- získáte základní slovní zásobu (personálie, čísla, barvy, časové údaje)

- osvojíte si základní gramatické jevy (člen, slovosled, tvoření vět, přítomný čas, základní předložky, množné číslo)

- na konci kurzu se budete umět představit, klást jednoduché otázky a odpovídat na ně, mluvit o tom, kde žijete, co máte rádi, zkrátka o nejzákladnějších tématech každodenního života, dokážete se jednoduše domluvit

Rovnou k objednávce ...