Jazykový kurz pro středně pokročilé

Jazykový kurz je určen zkušeným uživatelům jazyka, kteří si chtějí rozšířit slovní zásobu, oživit a upevnit gramatiku a především trénovat mluvený projev. Lektor připravuje různá konverzační témata, přičemž se většinou vychází z nějakého kratšího textu, poslechu, obrázků nebo videa. Následuje diskuze na dané téma. Důraz je tedy kladen především na spontánní mluvený projev - konverzaci

cíle kurzu:

- rozšíříte si slovní zásobu

- porozumíte hlavním myšlenkám spisovného jazyka v oblasti běžných témat

- dokážete si poradit s většinou běžných situací, popíšete své zážitky, události, sny a cíle

- dokážete vysvětlit a odůvodnit své názory a plány

- osvojíte si novou gramatiku (použití nejčastějších časových forem, modální slovesa, spojky, slovesné vazby atd.)

- získáte jistotu a sebedůvěru při mluveném projevu

Rovnou k objednávce ...