Jazykový kurz pro mírně pokročilé

Jazykový kurz je určen všem, kteří již mají s cizím jazykem nějakou zkušenost. Ovládají základní gramatiku a umějí vyjádřit základní prosby a pocity. Obsahem kurzu jsou běžná konverzační témata, ze kterých získáte potřebnou slovní zásobu, abyste se dokázali dorozumět v nejčastějších situacích. V kurzu jsou zopakovány a prohlubovány základní gramatické jevy potřebné pro tvorbu správných vět. Kurz je dotován 90 minutami výuky týdně a je veden zkušeným lektorem.

cíle kurzu:

- rozšíříte si slovní zásobu (nejběžnější témata této úrovně jsou volný čas, nakupování, lidské tělo, oblečení, práce apod.)

- osvojíte si a prohloubíte základní gramatické jevy (způsobová slovesa, minulý čas, předložky, stupňování přídavných jmen atd.)

- dokážete se dorozumět v širším spektru situací, které se vás bezprostředně týkají

- naučíte se používat řadu frází a vět, abyste jednoduše dokázali popsat sebe a své okolí

- porozumíte cizojazyčnému projevu a dokážete reagovat

Rovnou k objednávce ...