Jazykový kurz pro falešné začátečníky

Jazykový kurz je určen všem, kteří se již cizí jazyk učili, přesto však mají pocit, že téměř nic neumějí nebo již mnoho zapomněli. Během kurzu jsou zopakovány a upevněny základy stěžejních gramatických témat. Probírána jsou nejběžnější konverzační témata. Student získá potřebnou slovní zásobu, aby se dokázal dorozumět v nejčastějších situacích. Kurz je dotován 90 minutami výuky týdně a je veden zkušeným lektorem.

cíle kurzu:

- rozšíříte si slovní zásobu (nejběžnější témata této úrovně jsou rodina, bydlení, denní program, práce, v restauraci, orientace ve městě apod.)

- osvojíte si a prohloubíte základních gramatické jevy, které slouží k vyjádření základních potřeb, informací o sobě a okolí (člen, tvoření vět, osobní a přivlastňovací zájmena, přítomný čas, základní předložky, množné číslo)

- dokážete se dorozumět v širším spektru nejčastějších situací

- porozumíte cizojazyčnému projevu a dokážete reagovat

Rovnou k objednávce ...