Ptáme se Ireny Chavíkové ...

  • Proč sis vybrala právě němčinu? Co se Ti na ní líbí?

Život je výzva a to samé se dá říct o němčině. Navíc anglicky umí každý druhý člověk, ale kolik lidí může říct, že umí dobře německy?

  • Jde skloubit učení a zábava?

Pokud se nebavíme o atomové fyzice, může to být vždycky zábava :D

  • S jakými jazykovými kurzy máš zkušenost?

       Mám zkušenost s individuálními, skupinovými i firemními kurzy.

  • Co je při hodinách jazyka Tvým cílem?

Abych s žákem odcházela z hodiny spokojená a s úsměvem na tváři. Abychom se pobavili a přitom se i naučili něco nového.

  • Může se cizí jazyk efektivně naučit i člověk, který už není ve věku žáka nebo studenta?

Určitě! Všechno jde, když se chce. A my se ve Sprintu snažíme, aby to šlo všem.

  • Co je pro úspěch důležitější - talent, motivace, píle, dobrá učebnice, nebo kvalitní učitel?

Pokud žák není motivovaný, nezmůže ani sebelepší učitel nic. Učitel by měl ale udělat co nejvíce pro to, aby motivaci k jazyku v žákovi dokázal vzbudit.

  • Co bys poradila člověku, který se chce začít učit cizí jazyk?

    Hledat si sám cesty, jak se zdokonalovat. Věnovat se jazyku ve volných chvílích. Koukat se na německé filmy a poslouchat německé písničky. Německy         nezpívají jen Rammstein a Tokio Hotel! J A hlavně se nestydět a při každé příležitosti mluvit.

  • Co bys řekla závěrem?

My říkáme „Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem“, naši sousedi říkají „Die Grenze meiner Sprache bedeutet die Grenze meiner Welt.“

Neučíme se jen prostá slovíčka a fráze, ale poznáváme přitom kus světa a hlavně rozvíjíme sami sebe.